Piramide & Ponzifraude

Piramidefraude ook wel Ponzifraude genoemd, is een investeringsfraude waarbij mensen worden opgelicht door een belegging aan te bieden waarbij eventueel uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten.

Ponzifraude

Vaak wordt een rendement aangeboden dat in geen enkele verhouding staat tot het voorgespiegelde risico. Men weet de schijn te wekken dat er sprake is van een zeer succesvolle belegging, waardoor het aantal deelnemers snel toeneemt. Echter, het doel van de bedenkers van de zogenaamde revolutionaire beleggingsmethode is om zo snel mogelijk zelf een goed gevulde bankrekening te krijgen. Ponzifraude (piramidefraude) vertoont sterke gelijkenissen met een piramidespel.

Het systeem is constant afhankelijk van nieuwe investeerders.

Hoe herken je Ponzifraude

De U.S. Securities and Exchange Commission (de SEC) heeft op hun site een lijst gepubliceerd van veel voorkomende kenmerken van Ponzifraude.

Hoge beloningen met weinig tot geen risico


Zonder uitzondering hoort risico bij elke belegging. Hoe hoger de verwachte winst, hoe groter het risicoprofiel. Wees dus extra alert op beleggingsprofielen die “gegarandeerde” opbrengsten beloven.

Opvallend consistente opbrengsten


Net als dat aandelen nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag gaan, geldt dit ook voor beleggingsproducten. Zodra maandelijks een vast en uitzonderlijk percentage aan rendement wordt voorgespiegeld, zou er een rood lampje moeten gaan branden.

Geen registratie

De producten van een Ponzifraude zijn niet geregistreerd, bijvoorbeeld bij de AFM. Dat kan ook niet omdat het om een frauduleus product gaat. Niet gecertificeerde verkopers

Verkopende partijen hebben nooit bevoegdheid om dergelijke ingewikkelde producten aan de man te brengen. Vraag daarom altijd naar een identificatie zodat u weet met wie u te maken heeft.

Zogenaamd geheime en complexe strategieën

Net zoals Warren Buffet predikt om alleen te investeren in iets dat je kent, geldt dit ook voor beleggingsproducten. Vaak zijn frauduleuze beleggingsproducten complex en moeilijk te begrijpen.

Gedoe met papierwerk

Let op kleine foutjes in periodieke overzichten. Een gedegen beleggingsproduct wordt bijna altijd voorzien van foutloze overzichten.

Moeilijkheden bij het terugvragen van de investering

Een verzoek tot (gedeeltelijke) uitbetaling is bij elk beleggingsproduct de normaalste zaak van de wereld. Zodra hier moeilijk over wordt gedaan, is dit verdacht. Vroeg of laat ontstaat er weer een nieuwe crisis. Veel mensen beseffen het niet, maar tijdens de financiële crisis stond de wereld letterlijk op enkele uren van een totale ineenstorting.

Interludium FII haar advies

Bent u het het slachtoffer geworden van een Ponzi, Piramide of Carrousel fraude overweeg dan met zoveel mogelijk andere gedupeerden een stichting op te richten. Van daar uit kunnen o.a. een advocaat en (financiële) onderzoeken gefinancierd worden. Wij voorzien u graag van advies en kunnen indien gewenst behulpzaam zijn bij het oprichten van een stichting. In de geruchtmakende Palm Invest fraudezaak is door ons veel ervaring hiermee opgedaan.

Neem direct contact op

Bent u getroffen door Ponzifraude? Neem direct contact op voor de mogelijkheden!

Interludium FII is bereikbaar via de telefoon, email of contactformulier.